• image

    Trọng nghĩa khinh tài

    “Trọng nghĩa khinh tài” là câu thành ngữ và cũng là nhan đề một truyện cổ tích của nước ta. Nhân vật Nguyễn Đình Phương là người hào hiệp và thông minh. Ông không chỉ giúp đỡ cưu mang gia đình người bạn đã mất mà còn giúp vợ con của bạn biết vươn lên trong cuộc sống.
Chương mới nhất
  • 01/04/2021
    Ngày xưa, ở Thanh Hóa có người tên là Nguyễn Đình Phương. Nhà ông có đủ vườn cau, ao cá lại có vài ba chục mẫu ruộng. Trong nhà, vợ con và người làm khá đông. Nhưng ông vốn là người hào hiệp, khi có ai túng thiếu đến nhờ vả, ông sẵn lòng chu cấp. Nguyễn Đình Phương có một người bạn cố tri tên là Trần Bính Cung, làm nghề buôn gỗ. Bính Cung trước kia cũng có của ăn của để nhưng gần đây do làm ăn thua lỗ, bao nhiêu ruộng, vườn, ông phải cầm bán sạch. Tiếp đó, Bính Cung bị một trận ốm nặng, ông nợ nần ngày càng chồng chất. Khi hay tin bạn gặp khó khăn, Nguyễn Đình Phương giúp đỡ Bính Cung rất nhiều. Thậm chí, sau này Bính Cung mất, Nguyễn Đình Phương luôn giúp đỡ vợ con của Bính Cung, giúp họ vươn lên trong cuộc sống.
    Xem thêm Thu gọn