• image

  Thủ tướng Võ Văn Kiệt – Một cuộc đời sôi nổi hiến dâng

  Thủ tướng Võ Văn Kiệt (23/11/1922 – 11/6/2008) tên thật Phan Văn Hòa, bí danh Sáu Dân, Chín Dũng. Thủ tướng Võ Văn Kiệt là người suốt đời phấn đấu vì đất nước, vì nhân dân, lấy phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân làm lẽ sống. Nhắc tới ông, chúng ta nhớ về một nhà lãnh đạo biết lắng nghe, mạnh dạn cải cách đưa Việt Nam vượt qua khó khăn, phát triển đất nước trong bối cảnh mới và hội nhập quốc tế. 70 năm gắn bó với cách mạng, Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã cống hiến hết mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc và công cuộc đổi mới đất nước.
Chương mới nhất
 • 23/11/2022
  Chương trình nhằm tôn vinh, tri ân những công lao, cống hiến to lớn, quan trọng của Thủ tướng Võ Văn Kiệt – nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN, giáo dục truyền thống vẻ vang của Đảng, khơi dậy tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc, củng cố, bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay...
  Xem thêm Thu gọn
 • 23/11/2022
  Sinh ra trên mảnh đất Nam Bộ thành đồng, đằm mình trong phong trào cách mạng giải phóng dân tộc và hai cuộc kháng chiến vĩ đại chống thực dân, đế quốc, cuộc đời 86 mùa xuân của đồng chí Võ Văn Kiệt là cuộc đời oanh liệt, vì nước, vì dân. Dẫu khi băng mình trong mưa bom, bão đạn của chiến tranh, lãnh đạo phong trào cách mạng ở bưng điền kháng chiến hay trong những năm tháng đảm nhiệm trọng trách người đứng đầu Chính phủ, ở thời điểm có tính bước ngoặt của lịch sử dân tộc, ông luôn đằm mình vào thực tiễn cuộc sống để gần dân, sát dân, lắng nghe, thấu hiểu được tâm tư, nguyện vọng chính đáng, dù là nhỏ nhất của nhân dân. Trên cương vị là Thủ tướng Chính phủ, một sự ủy thác của dân tộc và nhân dân, bằng trí tuệ và bản lĩnh của một người hành động, dám làm, dám chịu trách nhiệm, bằng những trải nghiệm quý báu từ thực tiễn, bộ óc ấy, tư duy ấy, nhân cách ấy đã quy tụ và tổ chức phát động sức mạnh tổng hợp của nhân dân trong cuộc chiến chống đói nghèo, lạc hậu, trong hội nhập và phát triển, trong xóa bỏ mặc cảm bất đồng để hướng tới tương lai tốt đẹp vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh...
  Xem thêm Thu gọn