• image

    Sức khỏe học đường

    Tuyên truyền, giáo dục về sức khoẻ và nâng cao kiến thức phòng, chống bệnh tật học đường, bệnh không lây nhiễm và sức khoẻ tâm thần; Thông tin về dinh dưỡng hợp lý, thực phẩm lành mạnh, an toàn; Phổ biến, tư vấn về sức khoẻ tâm thần, tâm sinh lý lứa tuổi cho học sinh; Thông tin về kinh nghiệm, mô hình tốt trong việc tổ chức bữa ăn học đường, bảo đảm dinh dưỡng hợp lý trong trường học; Thông tin về công tác giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong trường học...
Chương mới nhất