• image

    Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam 2022

    Thông tin tuyên truyền, phổ biến để các doanh nghiệp tìm hiểu, nắm bắt sâu về các Hiệp định Thương mại (FTA) khu vực và quốc tế mà Việt Nam tham gia (đặc biệt là các FTA thế hệ mới như CPTPP, EVFTA và RCEP) để tận dụng hiệu quả cam kết trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, nâng cao sức cạnh tranh của hàng hóa, sản phẩm của doanh nghiệp Việt với hàng hóa nhập khẩu; Tuyên truyền trách nhiệm của doanh nghiệp trong xây dựng và đăng ký thương hiệu hàng hóa, ứng dụng công nghệ trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; Tuyên truyền đến các hộ sản xuất nông nghiệp tại các địa phương để biết đến lợi ích của việc mua - bán hàng trên sàn thương mại điện tử để đăng ký tham gia giao dịch trên sàn thương mại điện tử Postmart.vn và Voso.vn...
Chương mới nhất