• image

    BIDV - Chia sẻ cơ hội, hợp tác thành công

    Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV là ngân hàng thương mại lớn nhất Việt Nam tính theo quy mô tài sản năm 2019 và là doanh nghiệp đứng thứ 10 trong danh sách 1000 doanh nghiệp đóng thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất năm 2018...