• image

  Bà nhẹ dạ đi xem bói

  Stephen Butler Leacock

  "Bà nhẹ dạ đi xem bói" - một truyện ngắn hài hước của nhà văn Canada Stephen Butler Leacock. Truyện chế giễu những thói tật của xã hội tư bản. Tác giả cũng sử dụng ngòi bút của mình để phê phán những nơi chốn còn mang suy nghĩ mê tín quàng xiên...
Chương mới nhất
 • 09/03/2022
  "Bà nhẹ dạ đi xem bói" - một truyện ngắn hài hước của nhà văn Canada Stephen Butler Leacock. Truyện chế giễu những thói tật của xã hội tư bản. Tác giả cũng sử dụng ngòi bút của mình để phê phán những nơi chốn còn mang suy nghĩ mê tín quàng xiên...
  Xem thêm Thu gọn