Nghe trực tiếp VOV GT HN Nghe trực tiếp VOV GT HCM

Để đường sắt tăng nhịp nối những bến bờ vui 
Giải pháp nào để ngành đường sắt vượt qua khó khăn từ đó khẳng định vai trò to lớn của ngành đường sắt trong việc tạo xung lực mạnh mẽ cho phát triển kinh tế.