Nghe trực tiếp VOV GT HN Nghe trực tiếp VOV GT HCM

Đồng Tháp: Đưa đặc sản vùng miền vươn xa 
Tuần hàng cá tra, ba sa và đặc sản Đồng Tháp tại Hà Nội là một trong những hoạt động trọng tâm của Đồng Tháp trong năm 2020 nhằm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm cá tra, ba sa cũng như nông sản an toàn khác của địa phương.