Nghe trực tiếp VOV GT HN Nghe trực tiếp VOV GT HCM

Thiên lý hữu tình: Tình người xuyên biên giới 
Đã bao giờ bạn tự hỏi nếu một ngày mình gặp hoạn nạn tại nơi đất khách quê người, bất đồng ngôn ngữ, bạn sẽ làm gì chưa?