Nghe trực tiếp Nhịp sống Văn hóa

Bảo tồn, phát huy di sản phố cổ Hà Nội: Cần tổng thể, quyết liệt, chi tiết
Hà Nội chứa đựng những giá trị đặc sắc riêng có. Trong đó, phố cổ Hà Nội được coi là bảo vật, là linh hồn tạo nên bản sắc văn hóa đô thị Hà Nội, cần được bảo tồn, gìn giữ và phát huy trong đời sống hiện đại. Tuy nhiên, để những giá trị đó phát huy xứng tầm và để được công nhận là di tích quốc gia đặc biệt, di sản thế giới chắc chắn còn rất nhiều việc phải làm, cần có biện pháp tổng thể, quyết liệt và cả cụ thể, chi tiết. Và điều quan trọng hơn cả là bắt đầu từ yếu tố tư duy, con người...