Nghe trực tiếp Cuộc sống chuyển động

Phát triển nguồn nhân lực
Hiện nay, dù đang có lợi thế là trong thời kỳ dân số vàng nhưng trình độ lao động nước ta chủ yếu vẫn thấp, làm những công việc giản đơn, với mức lương không cao. Vậy cần làm gì để nâng cao chất lượng đào tạo, để nguồn nhân lực nói chung và nguồn nhân lực tay nghề cao phát huy được vai trò trong giai đoạn hiện nay nhằm mang lại hàm lượng chất xám cao đóng góp cho sự phát triển của đất nước?