• image

  Tâm tình người đánh cá biển

  Sáng tác: Nhạc sĩ Văn Dung Trình bày: Nghệ sĩ Thúy Lan
 • 24/01/2022
  Sáng tác: Nhạc sĩ Lê Lan Trình bày: Nghệ sĩ Tuyết Thanh - Thúy Lan - Trọng Thủy
  Xem thêm Thu gọn
 • 24/01/2022
  Sáng tác: Nhạc sĩ Tân Huyền Trình bày: Nghệ sĩ Thúy Lan
  Xem thêm Thu gọn
 • 24/01/2022
  Sáng tác: Nhạc sĩ Bùi Công Kỳ Trình bày: Nghệ sĩ Thúy Lan - Trần Thụ - Hợp ca nam nữ Đài TNVN
  Xem thêm Thu gọn
 • 24/01/2022
  Sáng tác: Nhạc sĩ Lương Nguyên Trình bày: Nghệ sĩ Thúy Lan
  Xem thêm Thu gọn
 • 24/01/2022
  Sáng tác: Nhạc sĩ Hoàng Lân - Hoàng Long Trình bày: Nghệ sĩ Thúy Lan - Hương Giang
  Xem thêm Thu gọn
 • 24/01/2022
  Sáng tác: Nhạc sĩ An Thuyên Trình bày: Nghệ sĩ Thúy Lan - Thu Phương (ĐTNVN) - Phương Quý
  Xem thêm Thu gọn
 • 24/01/2022
  Sáng tác: Nhạc sĩ Nguyễn Mạnh Thường Trình bày: Nghệ sĩ Thúy Lan
  Xem thêm Thu gọn
 • 24/01/2022
  Sáng tác: Nhạc sĩ Phạm Tuyên Trình bày: Nghệ sĩ Thúy Lan - Hương Giang
  Xem thêm Thu gọn
 • 24/01/2022
  Sáng tác: Nhạc sĩ Hoàng Vân Trình bày: Nghệ sĩ Thúy Lan
  Xem thêm Thu gọn
 • 24/01/2022
  Sáng tác: Nhạc sĩ Trần Chung Trình bày: Nghệ sĩ Thúy Lan
  Xem thêm Thu gọn
 • 24/01/2022
  Sáng tác: Nhạc sĩ Phạm Tuyên Trình bày: Nghệ sĩ Thúy Lan
  Xem thêm Thu gọn
 • 24/01/2022
  Sáng tác: Nhạc sĩ Lương Ngọc Trác Trình bày: Nghệ sĩ Thúy Lan
  Xem thêm Thu gọn
 • 24/01/2022
  Sáng tác: Nhạc sĩ Hoàng Hà Trình bày: Nghệ sĩ Thúy Lan
  Xem thêm Thu gọn
 • 24/01/2022
  Sáng tác: Nhạc sĩ Hoàng Tạo Trình bày: Nghệ sĩ Thúy Lan - Hương Giang
  Xem thêm Thu gọn
 • 24/01/2022
  Sáng tác: Nhạc sĩ Trần Hoàn Trình bày: Nghệ sĩ Thúy Lan - Phan Huấn
  Xem thêm Thu gọn
 • 24/01/2022
  Sáng tác: Nhạc sĩ Thái Quý Trình bày: Nghệ sĩ Thúy Lan - Tiến Thành - Tốp ca nữ Đài TNVN
  Xem thêm Thu gọn
 • 24/01/2022
  Sáng tác: Nhạc sĩ Lệ Giang Trình bày: Nghệ sĩ Thúy Lan
  Xem thêm Thu gọn
 • 24/01/2022
  Sáng tác: Nhạc sĩ Đỗ Minh Trình bày: Nghệ sĩ Thúy Lan
  Xem thêm Thu gọn