• image

    Hát lên Việt Nam

    “Hát lên Việt Nam - Let's sing Viet Nam”- cuộc vận động sáng tác rộng rãi nhất, toàn diện nhất của Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) dành cho các tác giả chuyên, không chuyên nghiệp trong nước, người Việt Nam ở nước ngoài và những tác giả nước ngoài muốn chia sẻ tình yêu đối với Việt Nam. Cuộc vận động nhằm chào mừng thành công Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam; quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và đáp ứng như cầu thưởng thức của đông đảo công chúng yêu nhạc. Chương trình được phát sóng vào 15h ngày thứ 2 hàng tuần trên VOV3./.
Chương mới nhất