• image

  Các anh về giữa Huế thân yêu

  Sáng tác: Nhạc sĩ Vũ Thanh Trình bày: Nghệ sĩ Thanh Hương - Ngọc Tân - Hợp ca nam nữ Đài TNVN
 • 27/01/2022
  Sáng tác: Nhạc Nga Lời Việt: Nhạc sĩ Phạm Tuyên Trình bày: Nghệ sĩ Ngọc Tân - Thu Phương (ĐTNVN)
  Xem thêm Thu gọn
 • 27/01/2022
  Sáng tác: Nhạc sĩ Tô Hải Trình bày: Nghệ sĩ Ngọc Tân - Tuyết Thanh
  Xem thêm Thu gọn
 • 27/01/2022
  Sáng tác: Nhạc sĩ Hoàng Vân Trình bày: Nghệ sĩ Ngọc Tân - Tốp ca nữ Đài TNVN
  Xem thêm Thu gọn
 • 27/01/2022
  Sáng tác: Nhạc sĩ Vũ Trọng Hối Trình bày: Nghệ sĩ Ngọc Tân - Tốp ca nam Đài TNVN
  Xem thêm Thu gọn
 • 27/01/2022
  Sáng tác: Nhạc sĩ Nguyễn Cường Trình bày: Nghệ sĩ Ngọc Tân - Tốp ca nữ Đài TNVN
  Xem thêm Thu gọn
 • 27/01/2022
  Sáng tác: Nhạc sĩ Lê Tiến Chức Trình bày: Nghệ sĩ Thanh Hoa - Ngọc Tân
  Xem thêm Thu gọn
 • 27/01/2022
  Sáng tác: Nhạc sĩ Huy Thục Trình bày: Nghệ sĩ Ngọc Tân - Tốp ca nữ Đài TNVN
  Xem thêm Thu gọn
 • 27/01/2022
  Sáng tác: Nhạc sĩ Trọng Loan Trình bày: Nghệ sĩ Ngọc Tân - Tốp ca nam Đài TNVN
  Xem thêm Thu gọn
 • 27/01/2022
  Sáng tác: Nhạc sĩ Trần Danh Trình bày: Nghệ sĩ Ngọc Tân - Đăng Khoa - Tốp ca nam Đài TNVN
  Xem thêm Thu gọn
 • 27/01/2022
  Sáng tác: Nhạc sĩ Hồ Bắc Trình bày: Nghệ sĩ Ngọc Tân - Vân Khánh - Hợp ca nam nữ Đài TNVN
  Xem thêm Thu gọn
 • 27/01/2022
  Sáng tác: Nhạc sĩ Bảo Chung Trình bày: Nghệ sĩ Thanh Hoa - Ngọc Tân
  Xem thêm Thu gọn
 • 27/01/2022
  Sáng tác: Nhạc sĩ Trần Tiến Trình bày: Nghệ sĩ Ngọc Tân - Tốp ca nữ Đài TNVN
  Xem thêm Thu gọn
 • 27/01/2022
  Sáng tác: Nhạc sĩ Vĩnh Lai Trình bày: Nghệ sĩ Ngọc Tân - Tốp ca nam Đài TNVN
  Xem thêm Thu gọn
 • 27/01/2022
  Sáng tác: Nhạc sĩ Hồ Bắc Trình bày: Nghệ sĩ Tuyết Nhung - Ngọc Tân - Hợp ca nam nữ Đài TNVN
  Xem thêm Thu gọn
 • 27/01/2022
  Sáng tác: Nhạc sĩ Phạm Tuyên Trình bày: Nghệ sĩ Thanh Hoa - Ngọc Tân
  Xem thêm Thu gọn
 • 27/01/2022
  Sáng tác: Nhạc sĩ Phạm Tuyên Trình bày: Nghệ sĩ Ngọc Tân - Bạch Kim - Tốp ca nữ Đài TNVN
  Xem thêm Thu gọn
 • 27/01/2022
  Sáng tác: Nhạc sĩ Hồng Đăng Trình bày: Nghệ sĩ Ngọc Tân - Vân Khánh - Hợp ca nam nữ Đài TNVN
  Xem thêm Thu gọn
 • 27/01/2022
  Sáng tác: Nhạc sĩ Hồ Bắc Trình bày: Nghệ sĩ Ngọc Tân - Tốp ca nữ Đài TNVN
  Xem thêm Thu gọn