• image

    Nhắc mãi tên Người - Hồ Chí Minh

    Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vô cùng kính yêu của dân tộc Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc và là một Danh nhân văn hóa lớn của thế giới. Cả cuộc đời của Người là tấm gương sáng chói về đạo đức cách mạng, về phẩm chất, phong cách sáng ngời của người chiến sĩ Cộng sản. Cứ mỗi năm vào dịp tháng Năm về, những người con Việt Nam luôn hướng về người Cha già của dân tộc với tất cả lòng thành kính và biết ơn. Cuộc đời và sự nghiệp của Người là một bản anh hùng ca, với những giai điệu còn mãi. Album "Nhắc mãi tên Người - Hồ Chí Minh" kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2021).
Chương mới nhất